w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach projektu EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ w dniach 18 – 26 sierpnia 2008r odbyło się szkolenie z doradcą zawodowym

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy – Wieprz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w dniach od 18 – 26 sierpnia 2008r. zorganizował szkolenie z doradcą zawodowym.

Celem szkolenia było min:
• Określenie predyspozycji zawodowych beneficjentów,
• Udzielenie indywidualnych porad zawodowych beneficjentom
• Prowadzenie grupowych zajęć doradczych i psychologicznych
• Stworzenie indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta

Dzięki uprzejmości Prezesa Banku Spółdzielczego Radziechowy – Wieprz, Pana Przemysława Kubaszek, szkolenie dla ostatecznych beneficjentów mogło odbyć w komfortowych warunkach sali Banku. W warsztatach brało udział 12 osób.