w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obsługa wózka jezdniowego oraz prawo jazdy kat „B”

 

W ramach projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” Beneficjent Ostateczny projektu począwszy od lipca 2009r. uczestniczy w kursie obsługi wózka jezdniowego oraz prawa jazdy kat B.
Planowany termin ukończenia kursu – wrzesień 2009r

KURS „SPAWANIE METODĄ MAG”

 
Od 14 lipca 2009r. uczestnik projektu ‘Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz, bierze udział w kursie „Spawanie metodą MAG”. Kurs zorganizowany jest w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żywcu.  Planowany termin ukończenia kursu – 11 sierpień 2009r.

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych

 

Dnia 3 czerwca 2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy – Wieprz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  r o z p o c z ą ł  warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych.

Czytaj więcej...