w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych

 Doradztwo zawodowe obejmuje warsztaty grupowe w ramach których uczestnicy nabędą niezbędne informacje i umiejętności z zakresu specyfiki rynku pracy w tym aktywnych metod poszukiwania pracy, zasad przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i zdolności interpersonalnych, podstawowych zagadnień prawa pracy i zasad podejmowania działalności gospodarczej, a także zajęcia indywidualne służące analizie sytuacji uczestnika i wytyczeniu indywidualnego planu działania.