w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt na finiszu

 W dniach 24 – 26 listopada 2010 r. uczestnicy Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięli udział w warsztatach z zakresu treningu umiejętności i kompetencji społecznych celem maksymalizacji efektów zastosowanych wcześniej instrumentów aktywizacji edukacyjnej.


Ponadto 1 uczestnik projektu ukończył kurs Podstawy obsługi komputera i kasy fiskalnej, inny znowu uczestnik zakończył szkolenie w formie kursu prawa jazdy Kat. B. W stosunku do jednego z uczestników projektu zastosowano także instrument aktywizacji zdrowotnej.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia z warsztatów z zakresu treningu umiejętności i kompetencji społecznych.
Wszystkie szkolenia realizowane w ramach Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.