w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – wręczenie materiałów promocyjnych

 W dniu 30 sierpnia 2012 roku, na Sali sesyjnej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, odbyło się kolejne spotkanie z tegorocznymi uczestniczkami Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania uczestniczkom zostały wręczone materiały promocyjne projektu, które jednocześnie będą pomocne w dalszym aktywnym uczestnictwie w projekcie.
Ponieważ przy realizacji projektu przewidziano zastosowanie strategii empowerment poprzez zaangażowanie jednej z uczestniczek w proces zarządzania niniejszym projektem, koordynator projektu Pani Magdalena Dusza poprosiła zebrane o wybór osoby, która taką rolę będzie pełnić. Tak się stało i na drodze demokratycznego wyboru Panie wyłoniły spośród siebie liderkę grupy. Umożliwi  to rzeczywiste wpływanie grupy na realizowane działania, wykorzystanie potencjału i inicjatywy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wkrótce po spotkaniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła korespondencja od uczestniczek, w której grupa dzieli się swoimi przemyśleniami, pełnymi nadziei  na lepszą przyszłość.

Poniżej zamieszczony został tekst korespondencji od kursantek:

*** My uczestniczki projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w gminie
Radziechowy-Wieprz" jesteśmy bardzo wdzięczne Gminie i Unii Europejskiej,
za zorganizowanie kursu.
Coś drgnęło w naszym życiu, zdobędziemy nowe umiejętności na kursach zawodowych
i może jakieś "drzwi" się otworzą i nasze życie zmieni się na lepsze, może
znajdziemy w końcu pracę.
Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze i pięknym otoczeniu. Częstowano nas
codziennie wspaniałym obiadem, który bez wątpienia poprawiał nam humor.
Nawiązały się między nami przyjaźnie, które będziemy kontynuować.
Motto, które wszystkim polecamy, aby kierowali się nim w życiu, to:
NIE PRZEPUSZCZAJCIE OKAZJI, ABY CZEGOŚ SIĘ NAUCZYĆ!

Pozdrawiamy
Wdzięczne kursantki ***


Projekt Systemowy „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego