w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – spotkanie organizacyjne

W dniu 28 lutego 2013 roku, na sali sesyjnej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, odbyło się spotkanie z tegorocznymi uczestnikami Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2013 roku zakwalifikowanych zostało 18 uczestników - 13 kobiet i 5 mężczyzn (w tym 3 osoby niepełnosprawne). Podczas spotkania z grupą przeprowadzono rozmowę na temat celów tegorocznej edycji projektu. Na zakończenie każdemu z uczestników zostały rozdane materiały promocyjne tj. teczki portfolio, notesy, długopisy, kubki, parasolki.


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego