w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach projektu EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ od 10 października 2008r beneficjenci uczestniczą w kursach w ZDZ w Żywcu

 W ramach projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” od 10 października br. czterech  Beneficjentów Ostatecznych uczestniczy w kursach zorganizowanych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żywcu:

 • dwie osoby uczestniczą w kursie „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”

kurs obejmuje 88 godzin teorii, 109 godzin zajęć praktycznych

• jedna osoba uczestniczy w kursie „Opiekun osób starszych”

kurs obejmuje 90 godzin teorii i 40 godzin zajęć praktycznych (między innymi w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu)

• jedna osoba uczestniczy w kursie „Kucharz małej gastronomii”

Czytaj więcej...

W ramach projektu EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ w dniach 18 – 26 sierpnia 2008r odbyło się szkolenie z doradcą zawodowym

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy – Wieprz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w dniach od 18 – 26 sierpnia 2008r. zorganizował szkolenie z doradcą zawodowym.

Czytaj więcej...

Beneficjenci w ramach projektu uczestniczą w kursie prawa jazdy kat. B

 Prawo jazdy kat „B”
W ramach projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”” trzech Beneficjentów Ostatecznych projektu począwszy od września 2008r. uczestniczy w kursie na Prawo Jazdy kat. B.
Planowany termin ukończenia kursu – grudzień 2008r.