w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach projektu EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ od 10 października 2008r beneficjenci uczestniczą w kursach w ZDZ w Żywcu

 W ramach projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” od 10 października br. czterech  Beneficjentów Ostatecznych uczestniczy w kursach zorganizowanych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żywcu:

 • dwie osoby uczestniczą w kursie „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”

kurs obejmuje 88 godzin teorii, 109 godzin zajęć praktycznych

• jedna osoba uczestniczy w kursie „Opiekun osób starszych”

kurs obejmuje 90 godzin teorii i 40 godzin zajęć praktycznych (między innymi w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu)

• jedna osoba uczestniczy w kursie „Kucharz małej gastronomii”

kurs obejmuje 49 godzin teorii i 146 godzin zajęć praktycznych

Zajęcia wyposażone są w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy otrzymują dodatki szkoleniowe oraz wyżywienie.