w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kolejne kursy w ramach projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”

 W ramach projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” od 17 października br. sześciu Beneficjentów Ostatecznych uczestniczyło w kursie zorganizowanym w Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Bielsku – Białej.

W szkoleniu : „Obsługa kas fiskalnych” (20 godzin) natomiast od 26 października br. w siedzibie „Żaka” rozpoczął się kurs „Kompleksowa obsługa komputera” (55 godzin) i do grupy dołączyła kolejna, tj. siódma osoba uczestnicząca w w/wymienionym projekcie.