w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Warsztaty dla beneficjentów ostatecznych

 Od 25.11.2009r. do dnia 27.11.2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy – Wieprz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  zorganizował  warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych.

Czytaj więcej...

Kurs „Fryzjer” w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bielsku – Białej

 Od 19 września 2009r. dwie beneficjentki projektu uczestniczą w kursie „Fryzjer” w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bielsku – Białej.

Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną pracownię fryzjerską. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę i niedzielę. Planowany termin ukończenia kursu – 22 grudzień 2009r.
Kurs prowadzi Pani Małgorzata Piekiełko. Pani Piekiełko jest z zawodu fryzjerem , zastępcą przewodniczącego Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku – Białej.

Czytaj więcej...