w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programów magazynowych”

 Od 20 lipca 2009r. sześcioro uczestników projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”, uczestniczy w kursie „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programów magazynowych” realizowanym przez Powiatowe Centrum Kształcenia Powszechnego w Żywcu.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8 – 12.30 w sali wykładowej oraz pracowni sprzedażowej (kasy fiskalne). Planowany termin zakończenia kursu – 17 sierpień 2009r.

W trakcie zajęć kursanci mają zapewnione materiały piśmienne oraz cieple napoje.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – wzór nr 1).