w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kurs „Fryzjer” w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bielsku – Białej

 Od 19 września 2009r. dwie beneficjentki projektu uczestniczą w kursie „Fryzjer” w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bielsku – Białej.

Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną pracownię fryzjerską. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę i niedzielę. Planowany termin ukończenia kursu – 22 grudzień 2009r.
Kurs prowadzi Pani Małgorzata Piekiełko. Pani Piekiełko jest z zawodu fryzjerem , zastępcą przewodniczącego Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku – Białej.