w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podsumowanie projektu

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy – Wieprz od marca  do grudnia 2008roku realizował projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.  „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”

Czytaj więcej...