w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt na finiszu

 W dniach 24 – 26 listopada 2010 r. uczestnicy Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięli udział w warsztatach z zakresu treningu umiejętności i kompetencji społecznych celem maksymalizacji efektów zastosowanych wcześniej instrumentów aktywizacji edukacyjnej.

Czytaj więcej...

Informacja o przebiegu szkoleń

 W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przedstawiamy informację o przebiegu zorganizowanych szkoleń.

Czytaj więcej...

Szkolenia w ramach Projektu Systemowego "Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy - Wieprz" - fotorelacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu zaprasza do obejrzenia fotorelacji ze szkoleń organizowanych w związku z realizacją w 2010 r. Projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy - Wieprz" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Spotkanie integracyjno - edukacyjno - kulturalne

 W dniu 28 października 2010 r. w sali Budynku Kulturalno – Oświatowego w Brzuśniku w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013   odbyło się spotkanie integracyjno - edukacyjno – kulturalne uczestników projektu systemowego w latach 2008 – 2010.

Czytaj więcej...

Szkolenie pracowników socjalnych GOPS

 Pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy-Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, pogłębiają swoją wiedzę zawodową uczestnicząc w specjalistycznym doradztwie prowadzonym w ramach projektu systemowego pt.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...