w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Szkolenia dla uczestników projektu

 Uczestnicy Projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, po zakończeniu zajęć służących podniesieniu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego i wytyczeniu indywidualnych planów działania podjęli szkolenia w ramach zastosowania instrumentów aktywizacji edukacyjnej.

Tematyka szkoleń realizowanych w ramach projektu obejmuje:
- Kurs „Operator koparko - ładowarki kl. III” dla 1 uczestnika projektu,
okres realizacji 23.07 - 31.08.2010 r.
- Kurs „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą
butli” dla 2 uczestników projektu, okres realizacji 02.08-16.08.2010 r.
- Kurs prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu, okres realizacji
03.08 - 30.09.2010 r.
- Kurs „Podstawy obsługi komputera i kasy fiskalnej” dla dwóch
uczestników projektu, okres realizacji 06.08 - 31.08.2010 r.
- Kurs „Opiekun osób starszych i dzieci” dla 2 uczestników projektu, okres
realizacji 09.08 – 21.09.2010 r.
- Kurs „Florysta – bukieciarz z elementami decoupage i obsługą kasy
fiskalnej” dla 1 uczestnika projektu, okres realizacji 9.08 – 22.09.2010 r.
- Kurs „Cukiernik” dla 1 uczestnika projektu, okres realizacji
09.08 – 14.09.20 10 r.
- Kurs „Kucharz kuchni regionalnej” dla 2 uczestników projektu, okres
realizacji 18.08 – 24.09.2010 r.
- Kurs „Wizaż, stylizacja paznokci przedłużanie rzęs” dla 1 uczestnika
Projektu, okres realizacji 23.08 - 15.09.2010 r.


Wszystkie szkolenia realizowane w ramach Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.