w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Spotkanie integracyjno - edukacyjno - kulturalne

 W dniu 28 października 2010 r. w sali Budynku Kulturalno – Oświatowego w Brzuśniku w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013   odbyło się spotkanie integracyjno - edukacyjno – kulturalne uczestników projektu systemowego w latach 2008 – 2010.

Celem spotkania było podsumowanie trzech lat realizacji projektu, wymiana opinii i doświadczeń zarówno uczestników jak i zespołu projektowego w celu podniesienia efektywności podejmowanych działań aktywizacyjnych i wypracowania modelowych rozwiązań służących maksymalizacji osiąganych rezultatów. W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali także prelekcji na temat spółdzielni socjalnych, jako alternatywnych form aktywizacji zawodowej  i społecznej. Artystycznym akcentem spotkania był występ zespołu „Mali Grojcowianie”, który zachwycił zgromadzonych nie tylko muzyką, tańcem i śpiewem lecz także góralską ekspresją, żywiołowością i profesjonalizmem młodych wykonawców.

Spotkanie zaszczycił swą obecnością Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz Pan Grzegorz Figura.  


Spotkanie współfinansowane zostało przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego