w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – informacja o realizacji projektu

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 uczestniczki i 1 uczestnik projektu kontynuują zajęcia w ramach kursu prawa jazdy kat. B, o którym informowaliśmy wcześniej.
1 uczestnik projektu kontynuuje zajęcia w ramach kursu prawa jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy, rozpoczął także dodatkowo kurs kierowania wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym i wymianą butli.
1 uczestniczka projektu rozpoczęła zajęcia w zakresie kursu obsługi pakietu MS Office.
4 uczestniczki projektu rozpoczęły zajęcia w ramach kompleksowego kursu obsługi kasy fiskalnej i komputera z programami magazynowymi i fakturowaniem oraz kierowania wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym i wymianą butli, dwie z nich uczestniczą w wymienionym wyżej kursie prawa jazdy kat. B.
W ramach aktywizacji kolejnej uczestniczki projektu zorganizowany został dla niej kurs fryzjerski. Należy ponadto zaznaczyć, iż uczestniczka bierze także udział w w/w kursie prawa jazdy kat. B.
We wrześniu uczestniczka projektu rozpocznie kurs kucharza kuchni regionalnej i cateringu.

Pragniemy podkreślić, iż znakomita większość uczestników bierze udział w zajęciach z pełnym zaangażowaniem, aktywnie poszukując pracy oraz dokłada wszelkich starań celem maksymalizacji efektów otrzymanego wsparcia. GOPS wysoko ocenia poziom współpracy z uczestnikami projektu systemowego, która stanowi dowód celowości podejmowanych działań jaki i zasadności dążenia do jak największej indywidualizacji kierunków udzielanego wsparcia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, możliwościami i predyspozycjami uczestnika.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z zajęć w ramach kursu fryzjerskiego.