w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – sukcesy uczestników

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o osiągnięciach Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 uczestniczki i 1 uczestnik projektu zakończyli zajęcia w ramach kursu prawa jazdy kat. B. Uczestnik kursu uzyskał także pozytywny wynik egzaminu prawa jazdy kat. B
1 uczestnik projektu ukończył zajęcia w ramach kursu prawa jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy, oraz dodatkowy kurs kierowania wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym i wymianą butli.
1 uczestniczka projektu ukończyła zajęcia w zakresie kursu obsługi pakietu MS Office.
4 uczestniczki projektu ukończyły zajęcia w ramach kompleksowego kursu obsługi kasy fiskalnej i komputera z programami magazynowymi i fakturowaniem oraz kierowania wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym i wymianą butli.
1 uczestniczka projektu zakończyła udział w kursie fryzjerskim, przystąpiła także do egzaminu prawa jazdy kat. B, który ukończyła z wynikiem pozytywnym.
Kolejna uczestniczka projektu zakończyła zajęcia w ramach kursu kucharza kuchni regionalnej i cateringu.

Uczestnicy projektu po zakończeniu zajęć kontynuują działania w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Wyrażamy nadzieję, iż dotychczasowe wysiłki i nabyte umiejętności zostaną docenione przez pracodawców, co przyniesie oczekiwany rezultat w postaci zatrudnienia.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z kursu obsługi kasy fiskalnej i komputera z programami magazynowymi i fakturowaniem oraz kierowania wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym i wymianą butli.