w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – kolejni zaktywizowani zawodowo uczestnicy

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o kolejnych pozytywnych rezultatach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

W grudniu 2011 r., trzy uczestniczki projektu zostały zaktywizowane zawodowo i zakończyły tym samym udział w projekcie w następstwie zatrudnienia. Jak wynika z relacji uczestniczek udział w projekcie pozwolił im nie tylko podnieść kompetencje/kwalifikacje, czego skutkiem jest wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy, ale także wzmocnił motywację i chęć aktywnego dążenia do zmian w sferze zawodowej i samodzielnego rozwiązania trudnej sytuacji.
Pozostałych siedmiu uczestników projektu systemowego w dniu 20 grudnia 2011 r., wzięło udział w warsztacie pt. „Stres – jak go spożytkować, jak sobie z nim radzić” nabywając umiejętności:    rozpoznawania sytuacji trudnych, rozpoznawania emocji, poglądów i przekonań towarzyszących różnym poziomom stresu fizjologicznego, wykorzystania zasobów energetycznych stresu do polepszenia jakości życia i funkcjonowania, zdrowego i ekologicznego odreagowywania, a także rozładowania stresu i zapobiegania nadmiernemu i/lub przewlekłemu stresowi.
Wierzymy, iż udzielone w ramach projektu wsparcie pozwoli odnieść sukces kolejnym uczestnikom zmniejszając tym samym obszar zagrożenia wykluczeniem społecznym i bezrobociem.