w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – podsumowanie realizacji w 2011 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o wynikach realizacji w 20011 r., Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2011 w projekcie wzięło udział 12 uczestników: 9 kobiet i 3 mężczyzn. Do końca grudnia  2011 r., 4 uczestników projektu zostało zaktywizowanych zawodowo – podejmując pracę na podstawie umów o pracę bądź cywilnoprawnych.  Z informacji posiadanych przez GOPS wynika, iż w następstwie działań aktywizacyjnych jedna z uczestniczek projektu systemowego podjęła zatrudnienie w dniu 2 stycznia 2012 r., co oznacza, iż łącznie 5 uczestników projektu tj. 41,67% ogółu w następstwie działań projektowych uzyskało zatrudnienie. Ten dobry wynik, w warunkach trudnej sytuacji na rynku pracy uzasadnia wysoką ocenę uczestników i ich zaangażowania i determinacji w dążeniu do zmiany swej sytuacji zawodowej w oparciu o narzędzia aktywizacyjne udostępnione im w ramach projektu. Nie ulega wątpliwości, iż indywidualizacja instrumentów aktywizacji każdego z uczestników stosowana przez zespół projektowy wraz z diagnozą zasobów i potrzeb doprowadziły do optymalizacji kierunków aktywizacji uczestników pozytywnie wpływając na ich motywację.
Zespół projektowy wszystkim uczestnikom gratuluje wytrwałości i osiągniętych wyników. Dziękujemy także za współpracę i cenne uwagi. Wierzymy, iż pozostali uczestnicy nie ustaną w dążeniu do wykorzystania nabytych umiejętności i osiągną swe cele spełniając zawodowe marzenia.