w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – informacja o rozpoczętych szkoleniach

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o kolejnym etapie realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Projekt systemowy "Efektywna Pomoc Społeczna w gminie Radziechowy-Wieprz” nowe wyzwania w roku 2011

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje, iż w kwietniu 2011 r. zakończyła się rekrutacja uczestników Projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2011 grupa uczestników liczy 12 osób - 9 kobiet i 3 mężczyzn.

Czytaj więcej...

Projekt systemowy „Efektywna Pomoc Społeczna w gminie Radziechowy - Wieprz” 2011

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy – Wieprz począwszy od miesiąca stycznia 2011 r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII, Dzialania 7.1, Poddzialania 7.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...