w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – informacja o realizacji projektu

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pragniemy poinformować, iż obecnie 7 uczestniczek uczęszcza na kursy zorganizowane w ramach projektu w tematyce dobranej indywidualnie do predyspozycji poszczególnych beneficjentek.
Realizowane są Kursy „Florystyka i bukieciarstwo” (1 uczestniczka), „Wizaż i stylizacja paznokci” (1 uczestniczka), „Fryzjerstwo” (1 uczestniczka), „Kucharz kuchni regionalnej i catering” (3 uczestniczki) oraz „Barman” (1 uczestniczka).
W dniach 18-19 października 2012 odbył się również kurs o nazwie „Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego”, w którym brało udział 7 uczestniczek wyznaczonych podczas spotkań z doradcą zawodowym.
W najbliższym czasie zostaną zorganizowane pozostałe kursy „Monter układów elektronicznych” (2 uczestniczek) oraz „Metaloplastyka z wykorzystaniem mas termoutwardzalnych metal clay” (1 uczestniczka).
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż uczestniczki angażują się bardzo profesjonalnie w zajęcia, za co są bardzo pozytywnie opiniowani przez instruktorów realizujących zajęcia. Fakt ten jest doskonałym prognostykiem na przyszłość naszych beneficjentek.


Projekt Systemowy „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego