w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – informacja o rozpoczęciu kursu pt. „Monter układów elektronicznych” oraz „Metaloplastyka z wykorzystaniem mas termoutwardzalnych metal clay”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 19.11.2012r.  rozpoczął się kurs „Monter układów elektronicznych”, w którym biorą udział dwie uczestniczki projektu oraz w dniu 26.11.2012r. rozpoczął się kurs metaloplastyka z wykorzystaniem mas termoutwardzalnych metal clay”, w którym uczestniczy jedna beneficjentka naszego projektu.

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego