w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – sukcesy uczestników 2012

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 uczestniczka projektu ukończyła zajęcia w ramach kursu „Wizaż, stylizacja paznokci, przedłużanie rzęs”
1 uczestniczka projektu ukończyła zajęcia w zakresie kursu „Fryzjer”
1 uczestniczka projektu ukończyła zajęcia w ramach kursu „Barman”

Uczestniczki powyższych kursów obecnie rozpoczęły aktywne poszukiwanie pracy, a ukończone kursy z pewnością przyczynią się do zwiększenia w/w na rynku pracy.

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego