w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – pierwsze zajęcia

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o rozpoczęciu zajęć przez uczestników Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez GOPS w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – informacja o zakończeniu rekrutacji uczestników projektu w roku 2012

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o zakończeniu rekrutacji uczestników  Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez GOPS w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – informacja o naborze uczestników projektu

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje mieszkańców gminy o rozpoczęciu przewidzianej na lata 2012/2013 realizacji  Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z powyższym ogłasza się nabór uczestników w/w projektu
Założenia i cele projektu na lata 2012/2013 sformułowane zostały w oparciu o dane i doświadczenia zebrane przez ośrodek w trakcie realizacji projektu w latach ubiegłych.
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu kobiet i mężczyzn, klientów pomocy społecznej naszej gminy.

Czytaj więcej...