w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – pierwsze kursy

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 28 czerwca 2013 roku rozpoczął się kurs pn. „Prawo jazdy kategorii B”, w którym bierze udział 7 uczestników. Zajęcia teoretyczne odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku natomiast dopuszcza się, aby zajęcia praktyczne odbywały się również w soboty. Czas trwania kursu obejmuje okres maksymalnie 12 tygodni.

W dniach od 2 do 3 lipca 4 osoby uczęszczały na zajęcia w ramach szkolenia „Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego”.
Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:

1. Zajęcia teoretyczne:
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących,
- Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
- Warunki stosowania kas przez podatników,
- Informacje, które muszą być zawarte na paragonie,
- Budowa i rodzaje kas, systemy kasowe,
- Kryteria i sposób przeprowadzenia kontroli przez US,
- Obowiązki kasjera.

2 Zajęcia praktyczne:
- Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy,
- Sprzedaż przy użyciu kodów PLU,
- Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych,
- Różne formy płatności,|
- Storno-anulowanie paragonu, anulowanie jednej pozycji z paragonu,
- Rabat%, rabat kwotowy,
- Zwrot, doliczenie kaucji,
- Wpłata, wypłata gotówki z kasy,
- Programowanie nagłówka,
- Programowanie stawek VAT,
- Programowanie nowych towarów lub usług,
- Sprawdzanie ceny,
- Otwarcie szuflady,
- Wyświetlanie daty i godziny,
- Raporty: niezerujące i zerujące,
- Raport dobowy,
- Raport miesięczny,
- Raport okresowy,
- Raport towarów zaprogramowanych,
- Raport opakowań zwrotnych,

3. Obsługa terminala płatniczego

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego