w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – dalsze sukcesy uczestników tegorocznej edycji

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o ukończeniu kolejnych etapów szkoleniowych tegorocznej edycji projektu przez dwóch uczestników.
Pierwszy z uczestników brał udział w szkoleniu pod nazwą „Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia, I stopnia”, które rozpoczęło się 05.08.2013 i trwało do 24.09.2013.

Szkolenie obejmowało swoim zakresem następujące zagadnienia:
I. Blok ogólnoprawny – łącznie 50 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych
1. Przepisy regulujący zasady wykonywania zadań pracownika ochrony,
2. Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń,
3. Wybrane elementy prawa karnego procesowego,
4. Wybrane elementy prawa cywilnego,
5. Wybrane elementy prawa pracy,
6. Wybrane elementy psychologii,
7. Etyka pracownika ochrony,
8. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
II. Blok: ochrona osób – łącznie 30 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych
1. Przyczyny zamachu na osoby,
2. Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki,
3. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom,
4. Organizacja grupy ochronnej,
III. Blok: ochrona mienia – łącznie 70 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych
1. Ochrona obiektu,
2. Ochrona konwojów,
3. Techniczne środki zabezpieczenia mienia,
IV. Blok: wyszkolenie strzeleckie - łącznie 40 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych
1. Budowa i zasady działania broni,
2. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią,
3. Techniki posługiwania się bronią
V. Blok: samoobrona i techniki interwencyjne - łącznie 60 godzin zajęć praktycznych połączonych z pokazem
1. Samoobrona,
2. Techniki interwencyjne

Drugi uczestnik ukończył szkolenie pt. „Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wymianą butli” rozpoczęte w dniu 17.09.2013 a kończące się w dniu 27.09.2013.
Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
1. Typy wózków jezdniowych
2. Budowa wózka
3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
4. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
6. Wiadomości z zakresu bhp
7. Wiadomości o dozorze technicznym
8. Przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z wymianą butli
9. Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli
10. Próbne wykonanie wymiany butli
11. Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora
12. Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę
13. Praktyczna nauka jazdy

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego