w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – wizyta studyjna w Katowicach

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje, iż w dniu 23.10.2013 miała miejsce wyjazdowa wizyta studyjna zrealizowana dla uczestników kolejnej edycji projektu realizowanego w latach 2012-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W programie znalazły się wizyta w Studiu Telewizyjnym TVP S.A. oddział Katowice oraz w spółdzielni socjalnej „Fantasy Inn” świadczącej usługi cateringowe.
Podczas pobytu w siedzibie telewizji uczestnicy mieli okazję zwiedzić studia telewizyjne, pomieszczenia reżyserski, pracownie dekoracji oraz archiwum filmowe ponadto brali oni udział w przygotowanych warsztatach dziennikarsko-montażowych z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przygotowania i dokumentowania tematów audycji telewizyjnych, planowania pracy dziennikarza, specyfikacji pracy towarzyszącej realizacji programów „Prognoza Pogody” i „Magazyn Meteo”.
Po wizycie w siedzibie TVP Katowice grupa udała się do restauracji „Rudy Goblin” prowadzonej przez spółdzielnię socjalną „Fantasy Inn”.
Właściciele restauracji poprowadzili wykład przybliżający:
-historię założenia spółdzielni socjalnej „Fantasy Inn”,
-pomysły oraz plany, jakie przyświecały powstaniu idei,
-skład oraz role osób zaangażowanych w działalność,
-charakterystykę napotkanych problemów oraz sposoby ich rozwiązywania.
Na zakończenie uczestnikom projektu zaprezentowano metody aktywizacji poprzez omówienie rzeczywistych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń założycieli oraz omówiono rodzaje spółdzielni socjalnych wraz z ich charakterystyką.
W ramach wizyty studyjnej uczestnicy mieli okazję zakosztować potraw oraz napojów powstałych z oryginalnych średniowiecznych receptur.

 

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego