w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach od 06.11.2013 do 19.11.2013 odbywało się szkolenie pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, w którym brał udział jeden z uczestników tegorocznej edycji projektu.
W ramach zajęć uczestnik odwiedził Państwowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Dom Pomocy Społecznej oraz Pogotowie Ratunkowe w Żywcu. Podczas wizytacji zapoznał się z procedurami, specyfikacją oraz zapleczem technicznym placówek.
Tematyka szkolenia objęła następujące zagadnienia
1. Zagadnienia wstępne
2. Bezpieczeństwo i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ochrona osobista przed kontaktem z płynem ustrojowym.
3. Sprawdzenie podstawowych parametrów życiowych - ABC - stan świadomości, drożność dróg oddechowych, oddech.
4. Powiadamianie służb ratunkowych – właściwy komunikat.
5. Pozycja boczna bezpieczna ustalona.
6. Nagłe zatrzymanie krążenia – przyczyny, objawy i postępowanie ratownicze.
7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej (ucisk klatki piersiowej + prowadzenie sztucznego oddechu metodą usta – usta).
8. Resuscytacja krążeniowo oddechowa dziecka i niemowlęcia.
9. Postępowanie w zadławieniach u dorosłych, dzieci i niemowląt.
10. Postępowanie ratownicze w omdleniach i drgawkach.
11. Postępowanie w złamaniach kończyn górnych, dolnych, żeber i obojczyka.
12. Amputacja urazowa.
13. Oparzenia.
14. Utopienie.
15. Tamowanie krwotoków.
16. Wbite ciało obce – zabezpieczenie i założenie opatrunku.
17. Ćwiczenia praktyczne przy użyciu fantomu.
18. Prezentacja multimedialna.
19. Podsumowanie.


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego