w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – informacja o zakończeniu tegorocznej edycji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje, że dnia 23 grudnia zakończono ostatnie działania tegorocznej edycji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tegorocznej edycji udział brało 18 uczestników z tego 5 zostało aktywizowanych zawodowo jeszcze podczas trwania projektu.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz pragną podziękować uczestnikom oraz wszystkim podmiotom zaangażowanym w realizację edycji projektu w roku 2013 za wspólnie spędzony czas oraz wykonaną pracę.


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego