w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – pierwsze spotkanie z uczestnikami

 W dniu 14 kwietnia 2014 roku, na sali sesyjnej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie z tegorocznymi uczestnikami Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do tegorocznej edycji projektu zakwalifikowano 20 uczestników - 17 kobiet i 3 mężczyzn. Podczas spotkania z grupą przeprowadzono rozmowę na temat celów tegorocznej edycji projektu oraz wyznaczono terminy spotkań indywidualnych.

   


Projekt Systemowy „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego