w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – kurs pn. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

W dniach 22.09.2014 – 15.10.2014 dwie kursantki ukończyły kurs pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” w ramach Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka szkolenia objęła następujące zagadnienia:
1. Charakterystyka zawodu opiekuna z elementami etyki zawodowej,
2. Charakterystyka starości oraz osoby starszej i niepełnosprawnej,
3. System pomocy społecznej,
4. Zagadnienia prawne,
5. Choroby wieku podeszłego – ocena stanu ogólnego podopiecznego,
6. Podstawy psychiatrii,
7. Ustalenie stopnia samodzielności, określenie potrzeb pacjenta,
8. Podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci,
9. Ruch, wypoczynek i czas wolny,
10. Dietetyka i przygotowywanie posiłków,
11. Wybrane zagadnienia z farmakoterapii,
12. Podstawy psychologii,
13. Pierwsza pomoc przedmedyczna.


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego