w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – kurs pn. „Florysta – bukieciarz”

Informacja o przebiegu kursu w ramach  Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniach od 10.09.2014 do 16.10.2014 odbył się kurs w którym udział wzięło 6 uczestniczek tegorocznej edycji projektu. Zajęcia odbywały się w kwiaciarni „Róża” w Żywcu.
Podczas kursu uczestniczki zapoznały się z następującymi zagadnieniami:
1. Roślinoznawstwo, fizjologia roślin,
2. Faza zbioru roślin i przygotowanie do suszenia. Technika suszenia roślin metodą zielarską i ich
przechowywanie,
3. Dobór gatunków roślin i przygotowanie do suszenia metodą zielnikową,
4. Technika suszenia roślin metodą zielnikową i przechowywanie utrwalonych roślin,
5. Przygotowanie roślin i desykantów,
6. Technika utrwalania roślin metodą glicerynową,
7. Dobór materiałów do dekoracji pogrzebowych,
8. Wieniec obręczowy - technika wykonania,
9. Wieniec poduszkowy - technika wykonania,
10. Wieniec rzymski,
11. Wiązanki pogrzebowe - rodzaje i technika wykonania,
12. Technika wykonania poduszki,
13. Dekoracje w kształcie serca i krzyża,
14. Rodzaje wiązanek ślubnych i zasady układania roślin,
15. Materiał roślinny i materiały pomocnicze do wiązanek ślubnych,
16. Wiązanka biedermajerowska,
17. Wiązanka spływająca,
18. Wiązanki fantazyjne,
19. Dobór gatunków roślin do wianka,
20. Technika wykonania wianka i wiązanki komunijnej,
21. Zasady doboru kwiatów do kompozycji,
22. Technika układania kwiatów w ręku,
23. Zasady układania kwiatów w naczyniach,
24. Technika układania kwiatów w naczyniach,
25. Stroiki świąteczne,
26. Girlanda i wianek świąteczny,
27. Zasady i techniki dekorowania kościołów, pojazdów, sal bankietowych.

    

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego