w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – dalsze sukcesy uczestników projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu informuje o ukończeniu kolejnych kursów przez uczestników w ramach  Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kinezjotaping

W kursie odbywającym się w dniach 15.12.2014 – 18.12.2014 udział wzięła 1 uczestniczka.
Kinezjotaping jest to metoda terapeutyczna opracowana przez Japończyka Kenzo Kase, stosowana przy bólach w stanach pourazowych, schorzeniach ortopedycznych i neurologicznych.

Spawanie metodą TIG

Pomyślnie dla 1 z uczestników zakończył się kurs trwający od 12.11.2014 do 19.12.2014 obejmujący w swoim zakresie technikę spawania metodą TIG. Metoda spawalnicza tego rodzaju polega na spawaniu nietopliwą elektrodą w osłonie gazów obojętnych takich jak argon, hel lub mieszanki argonu i helu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji projektu zdobytych kwalifikacji życząc w przyszłości urzeczywistnienia zawodowych planów.


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego