w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – wizyta uczestników projektu w teatrze

Informacja o uczestnictwie w spektaklu teatralnym w ramach  Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego

W dniu od 13.03.2015 uczestnicy obecnej edycji projektu wzięli udział w wycieczce do bielskiego teatru „Banialuka”, aby obejrzeć doskonały spektakl pt. „Pierścień i Róża”.
Widowisko muzyczne opisujące losy księcia Lulejki oraz Rózi w akcji toczącej się na dworze króla Paflagonii urzekało scenariuszem, scenografią oraz grą aktorów.

Wyjazd integracyjny zorganizowano w ramach działań o charakterze środowiskowym dla uczestników i uczestniczek projektu. Bardzo ważnym elementem wyjazdu był aspekt edukacyjny i profilaktyczny.
Uważny odbiór spektaklu pozwalał zrodzić się refleksom w umysłach odbiorców nad tym, czy warto cierpliwie, wytrwale i w mądry sposób przeżywać trudne chwile odtrącenia wpisane niejednokrotnie w nasze życie, by potem zakosztować szczęścia przy boku drugiej, życzliwej nam osoby.

 


 

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego