w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – kurs prawa jazdy kategorii B

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje o rozpoczęciu kursu w ramach  Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu od 11.03.2015 roku 7 uczestników rozpoczęło udział w kursie prawa jazy kat. B . Jest to już jeden z ostatnich kursów w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz w okresie programowania 2007-2013.
Organizator szkolenia został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Posiadanie prawa jazdy jest w dzisiejszych czasach niewątpliwym atutem zwiększającym szansę zarówno na skuteczne znalezienie pracy jak i rozwój zawodowy w ramach podjętego zatrudnienia. W związku z powyższym życzymy wszystkim kursantom powodzenia podczas nadchodzących egzaminów.

 

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego