w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – warsztaty grupowe w zakresie zarządzania czasem i budżetem gospodarstwa domowego oraz kurs spawania metodą MAG

Uprzejmie informujemy o zakończeniu kolejnego etapu szkoleniowego w ramach Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego

W zajęciach omawiających tematykę zarządzania czasem i budżetem gospodarstwa domowego udział wzięło 13 uczestników. Trwały one 4 dni robocze od 17.04.2015 do 22.04.2015.

Tematyka zajęć objęła swoim zakresem następujące zagadnienia:

1. Finanse gospodarstwa domowego
2. Psychologiczne aspekty zarządzania budżetem gosp. domowego oraz czasem własnym
3. Zarządzanie czasem
4. Autodiagnoza zużycia czasu
5. Strategie i taktyki planowania czasu w kontekście rozwoju osobistego

Wiedza zdobyta podczas spotkań ma za zadanie zwiększyć potencjał organizacyjny oraz zakres świadomości, co będzie procentowało w przyszłości w życiu codziennym jak i zawodowym uczestników.

Informujemy również, że jeden z uczestników projektu zakończył kurs pn. „Spawanie metodą MAG” będącego kontynuacją i rozwinięciem umiejętności zdobytych podczas kursu spawania metodą TIG. Kurs odbywał się w dniach od 01.05.2015 do 17.04.2015.

Uczestnikom warsztatów gratulujemy wytrwałości oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego