w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – projekt systemowy „Spotkanie integracyjne”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o dalszym przebiegu realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 29.04.2014 roku, w ramach działania środowiskowego, spotkali się uczestnicy projektu i członkowie zespołu zarządzającego na wspólnym uroczystym obiedzie.
Spotkanie stanowiło kontynuację działań integracyjnych w projekcie. Beneficjenci mieli możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z przebiegu uczestnictwa w projekcie. Przyjazny klimat lokalu, smaczne jedzenie i profesjonalna obsługa sprawiły, że uczestnicy spotkania w swobodny sposób wypowiadali wiele cennych informacji i uwag o projekcie.

  

   


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego