w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT PARTNERSKI REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ „Razem w lepszą Przyszłość” – Spotkanie organizacyjne (sieciowanie)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje, że w dniu 21.03.2016 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami  projektu partnerskiego Powiatu Żywieckiego i gmin Czernichów, Koszarawa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Ujsoły, Węgierska Górka pod nazwą „Razem w lepszą Przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działania 9.1  Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe.

Podczas spotkania uczestnikom nakreślono cele oraz założenia tegorocznej edycji projektu. Uczestnicy uzyskali również odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Spotkanie umożliwiło także pierwszy kontakt grupy docelowej z animatorem partnerstwa na rzecz projektu, określenie zasad współpracy oraz poprzez wspólne zajęcia mające na celu motywację uczestników.

 

Projekt partnerski współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego